Par me mama

di Ida Cunaccia

Par me mama

Chìi pü gion chi me, in poc i la cugnös,

ma me mi sentu da parlarni l’istös:

na vita dürada tüt al nöfzent,

la memoria di ogni aveniment.

 

L’era nata in tal 1902

e difat la disgrazia l’à cugnüsü:

4 mis prima ca la nasös

é mort so pari d’ in colpu söc!

L’é crisüda öla e so mari in din rauftél

lì suta la casa dai “Puignéi”.

 

In bot nu gh’era al “Reddito di cittadinanza”

e nu gh’era gna cul da ‘mpliner la pancia!

 

E sciupà la guera dal 1914-1918

e amù magagni chi é saftà ados!

 

A 14 agn i scolari à mandè

tüc i dì a purtar li as par i suldè.

Sul, fröt, aqua, nef o temporal

sü e giü da cul sinter e tüt chi fava mal!

 

Quanca la cambiava i nava a pé a Trent

a tör al bistiàm e… star atent,

par l’esercito valiva di pü in videl

chi chìi pori suldè prasuner o ‘n gnarel.

 

Al coprifuoco nu i l’à invantà ades, dop al stop

i gendarmi tudösc i tirava fo ‘l sciop!

È vignü fo anca la spagnòla

ca tanti personi la sa i à purtadi ià anca öla.

 

Intal 1927 cun me pupà Lurenz la s’à maridà

e la famöia di an in an la s’à slargà.

Nöf i era i fiöi; imaginarsi la condizion

già grisa… e li preocüpazion.

 

Me su nata intal 1946

e tanc’ brüc’ laor ma i ò risparmiè.

La disiva di spös: “Nu pudì caper la sitüazion”

e gna imaginar la gran confüsion.

 

La parlava da la vita di casa fadigusa

e quant!… la lu siva öla sula

ün chi à da latàr,

cul aftru chi à da magnar,

cul chi planc’ e apè cul chi grigna,

cul chi s’à da mötar i sgalbaròc

cul chi ga vargut in ti n oc’.

 

Po gh’é da far la scapinela,

po farghi li tröci a la gnarela,

gh’é da nar a tör fò i öf da la galina

e tacar sù il paröl par la pulintina;

gh’é da nar par scòta ià ‘1 casel

e po purtarla al purcel.

 

Gh’é da nar sü l’ort a zaputar

e tor sü vargut par al disnar.

Gh’é da mötar sül föc la buidora

ca cu la ciöndru la buia almen n’ora.

Gh’é da nar par aqua giù la funtana

cun brùntula e caldirin, ‘na cagna!

 

Do paroli o ‘n piazer a chi stava apè

ca sa ti ghivi bisügn nu i si tirava indré.

Gh’era da tusar la fida e la lana da scartagiar

parchè calzöc’ e mài gh’era da güciar.

 

Tüc’ i agn gh’era na sfilza di batöz, cresimi e comugnon

e po gh’era tüta la scala da l’istrüzion:

asili, elementari, post elementari,

chi impara ün+ün, chi Carlo Magno e chi pis e tari…

 

Chi scampa a giügar cu li baloti,

chìi pü granc’ chi va cu li fidi e li cavroti.

Nu gh’era di zertu da circar

“‘al tempo libero” cume far pasar.

 

Ghera da cösar musana, brö brüsà o gnucarei

par impliner la pancia ai gnarei.

I é stè agn difizii, di sacrifici e di gran laurar

ma da la “gioia da la so famöia” nu gh’é da dübitar.

Agn gref da pasar e in tal ’40 piomba ados n’aftra guera

e la miseria la mot amù tüc’ cul cül par tera.

Si ripet tüt di bel nöf e malamente…

… si riva al ’45 cun la pace finalmente!

 

Vegn i agn da la “ripresa”

e tüc’ in tal pais i si risoleva.

Po scuminzia “da l’economia al boom”

e tüc a darsi da far in coficun.

La famoia la s’à stabilizà

e cun gran vòia da laurar l’à ‘ngranà,

la bramava a vigiarni tüc’ inviè via

e a cò aft nar par la so via.

 

Al di d’ancö sum 115 viventi

e cume si dis: «Felici e contenti!”

Pü da l’80% sum Pinzuler

e di nigügn gh’é nienti da puder der.

Di fioi sum rastè: Bruno (84), Lina (82),

Enza (80) e me (76), la pü picinina.

 

Crözu ca ‘l scopo da la so vita al l’abia rivà

e ca la sia cuntenta e sodisfata anca in tal dalà.